L’Ajuntament de Moncofa posa en marxa una senzilla campanya que convida a reflexionar sobretot allò que tirem a terra i que acaba en els embornals, obrint-se camí directe cap a les nostres platges.

Per a aconseguir-ho, s’han pintat a Moncofa, Grau de Moncofa, Camí Cabres i Sector C, més de 100 embornals amb un missatge molt directe: “La mar comença ací”.

Segons l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO), el 66% de les mars mostra una severa alteració a causa de l’impacte humà. Les puntetes de cigarret es troben entre els 10 elements més freqüents a les platges europees amb densitats de més 1000 en 100 metres de platja. A més de la contaminació visual que generen i els efectes físics en els organismes marins per ingestió o asfíxia, les puntetes
poden suposar un risc toxicològic a causa de les substàncies que alliberen.

Podem corregir este mal assimilant que el canvi comença en cada persona: cuidant els serveis de neteja i higiene dels nostres carrers i platges, educant en valors, fomentant els estils de vida de les ciutats sostenibles, informat i ajudant a canviar els gestos nocius per hàbits positius per al nostre entorn i la nostra societat.

Tot comença en tu, ací i ara…
La mar comença ací
Anunci