Contacte – adreces i telèfons

Ajuntament: Pl. Constitució, 1 – 12593 Moncofa (Castelló)

Adreces i telèfons

AJUNTAMENT
AJUNTAMENT 964 580 421
INFORMACIÓ Ext. 2200
REGISTRE

Ext. 2201

Ext. 2251

Ext. 2219

NORMALITZACIÓ Ext. 2202
PADRÓ Ext. 2213
POLICIA LOCAL Ext. 2225
ALCALDIA Ext. 2213
DEP. URBANISME

Ext. 2241

Ext. 2242

Ext. 2243

JUTJAT DE PAU Ext. 2200
MEDI AMBIENT

Ext. 2259

Ext. 2230

RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ

Ext. 2203

Ext. 2205

Ext. 2249

964577943

RECAPTACIÓ AJUNTAMENT

Ext. 2256

Ext. 2204

Ext. 2249

Ext. 2206

SERVEIS SOCIALS

Ext. 2229

Ext. 2224

Ext. 2222

Ext. 2223

FAX 964 580 348
BIBLIOTECA 964 577 978
CASAL JOVE 964 579 312
POLIESPORTIU 964 580 181
TOURIST INFO 964 588 557
ARXIU MUNICIPAL 964579449
INTERVENCIÓ

Ext. 2207

Ext. 2208

CONTRACTACIÓ

Ext. 2259

Ext. 2212

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL Ext. 2217
SUBVENCIONS Ext. 2263
SECRETARIA Ext. 2218
PERSONAL

Ext. 2254

Ext. 2215

Ext. 2221

POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL 964 580 136
MÒBIL 616 401 152
FAX 964 580 348
GUÀRDIA CIVIL
GUÀRDIA CIVIL 964 580 035
062
ALTRES
ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 060
BOMBERS 085
CESPA 900 102 653
COL·LEGI PÚBLIC CIENTÍFIC AVEL·LÍ CORMA 964 738 580
CONSULTORI MÈDIC – PLATJA 964 588 275
CONSULTORI MÈDIC – POBLE 964 399 345
CORREUS 964 579 068
EMERGÈNCIES 112
FACSA 964 580 101
FARMÀCIA – PLATJA 964 588 081
FARMÀCIA – POBLE 964 580 015
GERIÀTRIC MONCOFA 964 577 902
IES GILABERT DE CENTELLES (NULES) 964 739 295
OFICINA D’ATENCIÓ A L’USUARI DE TELECOMUNICACIONS 912 184 276
901 336 699
SERVEI GRUA 964 580 068
TAXI 608 761 939
CORRALET (recollida d’animals) 609 763 908
PARRÒQUIA 964 580 058
PROTECCIÓ CIVIL 616 504 521