A continuació s’adjunten les bases per a la plaça d’intendent de la Policia local de l’Ajuntament de Moncofa

Bases