Davant la possibilitat que durant el curs 2022-2023 es puguen desenvolupar algunes activitats de formació de persones adultes a Moncofa, presentem una possible proposta en el fullet informatiu. Hem de tindre el nombre de matrícules suficient perquè es duga a terme.

Si estàs disposat a participar en les activitats proposades, ompli el fullet de preinscripció, signa’l i presenta’l a l’Ajuntament (1r pis) durant esta setmana. Persona de contacte: Dolors Albero. valencia@moncofa.com   

FULL DE MATRÍCULA PREINSCRIPCIÓ moncofa

FULL INFORMATIU CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES