EXPEDIENT 10/04/2021: CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ dels SERVEIS DE TEMPORADA DE PLATGES 2021

• Termini de presentació d’ofertes: fins al dia 13-05-2021 a les 23:59.
• Forma de presentació d’ofertes: electrònica a través de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Perfil de Contratante