Es publica l’anunci de la convocatòria de les ajudes Reactivem Empreses Moncofa per a persones autònomes i microempreses. Termini de sol·licitud de les ajudes fins al 15 de novembre de 2021.

BOP número 130, de 30 d’octubre, convocatòria REACTIVEM EMPRESES

ANNEX II SOL·LICITUD I DECLARACIÓ

ANNEX III COMPTE JUSTIFICATIU

FITXA ALTA TERCERS