S’ha publicat en el BOP de hui l’anunci de la convocatòria de les ajudes econòmiques al foment del comerç local.

Els comerços locals que desitgen adherir-se a esta campanya comptaran des de la data de publicació en el BOP de la convocatòria fins al dia 19 de novembre de 2021 per a presentar per registre d’entrada de l’Ajuntament el formulari d’adhesió (annex I de l’ordenança reguladora, publicat al BOP número 47, de data 20 d’abril de 2021).

Més informació en el document següent

Publicació BOP convocatòria ajudes comerç local

Formulari adhesió ajudes comerç local

Declaració responsable