L’Ajuntament de Moncofa ha rebut dues subvencions per a la contractació de persones aturades inscrites en el LABORA durant dotze mesos a jornada completa. Els llocs a cobrir i els requisits d’accés són els següents:
– SUBVENCIÓ EMPUJU 2021
Contractació de 2 administratius/ves i 1 enginyer/a. Aquesta subvenció està dirigida a la contractació de persones aturades menors de 30 anys inscrites en el LABORA, amb les següents titulacions:
o FP de grau superior en la branca administrativa.
o Enginyeria industrial, enginyeria tècnica industrial, arquitectura o arquitectura tècnica.
– SUBVENCIÓ ECOVID 2021
Contractació de 3 administratius/ves. Aquesta subvenció està dirigida a la contractació de persones aturades d’almenys 30 anys inscrites en el LABORA, amb la titulació d’FP de grau superior en la branca administrativa.
Aquelles persones que estiguen interessades a participar-hi, hauran d’inscriure’s en l’ESPAI LABORA de la Vall d’Uixó, abans del 15 d’octubre de 2021.