Guia d’actuació per a dones víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual i per a dones en contextos de prostitució.

 

Aquesta Guia està dirigida a dones que es troben en una possible situació de tràfic o d’explotació sexual o bé estan en una situació de vulnerabilitat social en contextos de prostitució.