S’han publicat al Butlleti Oficial de la Província de Castelló nú. 153 de 22-12-2018 (https://bop.dipcas.es) les bases per a la concessió de subvencions destinades a la Promoció d’Esportistes de la Província de Castelló durant l’exercici 2019. El termini per a la seua sol·licitut sera del 14 de gener al 15 de febrer de 2019.