Es publica l’acta de la baremació provisional de l’atur agrícola 2020.

Termini 3 dies hàbils per a presentar al·legacions.