S’han publicat al tauler d’anuncis de la seu electrònica i al portal de transparència, els resultats de la baremació curricular del personal directiu, auxiliar administratiu i docents del Taller d’Ocupació Belcaire / Magdalena 2019-2020.

https://moncofa.sedelectronica.es/board