Baremació dels mèrits inclosos en el currículum (1a fase) dels candidats a personal directiu, auxiliar administratiu i docents i convocatòria a 2a fase (entrevistes).

En l’anunci s’indica dia, lloc i hora de les entrevistes.

 

Anunci Baremació