Es publica el llistat per al lliurament de la FASE I 2021 de el banc d’aliments de Creu Roja.

Lliurament dels dies 21 i 22 de juny als baixos de l’Mercat Municipal

IMPRESCINDIBLE: Presentar DNI / NIE

Consultar llistatLLISTAT REPARTIMENT 21-06-21 i 22-06-21

Més informació a Banc d’aliments

 

Les sol·licituds presentades fora de termini (posteriors a l’23 d’abril), queden en llista d’espera per a la FASE II