ORDRE 2/2019, de 9 d’abril, de la Conselleria d’Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per raons de caràcter públic, social i humanitari a persones i unitats de convivència en situació d’emergència habitacional.

 

Extracte de l’ORDRE 2/2019, de 9 d’abril, de la Conselleria d’Habitatge, Obres públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per raons de caràcter públic, social i humanitari a persones i unitats de convivència en situació d’emergència habitacional.

 

 

ORDRE RESOL AJUDES EMERGÈNCIA HABITACIONAL

EXTRACTE AJUDES EMERGÈNCIA HABITACIONAL