AVALEM JOVES PLUS

SUBVENCIONS EMPUJU / EMCUJU 2019

 

EMPUJU 2019

Nombre d’expedient: EMPUJU / 2019/346/12

Ocupacions contractades:

 • 1 Subaltern / conserge
 • 2 peons serveis múltiples.

Tipus de contracte: obra o servei.

Durada: de el 3 d’octubre de 2019 a el 2 d’octubre de 2020.

Subvenció concedida: 46.043,49 €.

Funcions a desenvolupar:

 • Subaltern / conserge:
  • Obertura i tancament d’edificis municipals.
  • Manteniment, informació i vigilància en les instal·lacions assignades.
  • Encarregar-se de l’encesa i correcte funcionament de la calefacció i il·luminació de les instal·lacions.
  • Fer atenció i informació telefònica i personal a les instal·lacions.
  • Realitzar rondes per comprovar el tancament de portes, aixetes, apagat de llums, etc., vetllant per l’ús adequat i racional de les instal·lacions.
  • Manteniment bàsic en les instal·lacions.

 

 • Peó serveis múltiples.
  • Tasques de suport en obra i manteniment.
  • Suport en col·locació, muntatge i desmuntatge de tanques, senyals, elements, etc.
  • Càrrega i descàrrega de materials i estris.
  • Suport en treballs de fusteria, pintura, obra, etc.
  • Suport a les activitats desenvolupades per la Brigada Municipal.

EMCUJU 2019

Nombre d’expedient: EMCUJU / 2019/338/12

Ocupacions contractades:

 • 3 Auxiliars administratius.
 • Tipus de contracte: contracte en pràctiques.

Durada: de el 3 d’octubre de 2019 a el 2 d’octubre de 2020.

Subvenció concedida: 39.352,96 €.

Funcions a desenvolupar:

 • Registres interns de l’departament.
 • Arxiu de documents
 • Alta i modificacions dels tercers existents a la base de dades municipal.
 • Gestió de bases de dades.
 • Tasques específiques d’auxiliar administratiu.
 • Correspondència de l’departament.

Ajudes cofinançades pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

Document Oficial Fons Social Europeu

 

Enllaç Fons FSE

 

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.