Es publica l’anunci del tribunal de selecció de la convocatòria amb caràcter definitiu de quatre places d’agents de policia local, BOP de Castelló número 123 d’1 d’octubre de 2019, DOGV número 8658 de 17 d’octubre de 2019 i BOE número 244 de 10 d’octubre de 2019.

Anunci tribunal de selecció de constitució i mesurament sessió 23.02.2021 i data nova convocatòria 20.04.2021