Es publica l’anunci de les ajudes als sectors afectats per la resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a conseqüència de l’agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID -19.

Resolució esmena i desestimació.

Anunci resolució provisional esmenar i desestimar