S’informa a totes les persones titulars dels mercats de venda no sedentària de Moncofa que es reprendrà tota l’activitat en els mercats del poble i de la platja en les següents dates:

  • Mercat del poble el dia 18 de juny de 2020

  • Mercat de la platja el dia 27 de juny de 2020

Les renovacions per al mercat de la platja seran del 15 al 30 de juny de 2020.

Per a poder tindre l’autorització necessària s’haurà de presentar per registre d’entrada de l’Ajuntament, bé per seu electrònica o bé de manera presencial (prèvia sol·licitud de cita) la següent documentació:

  • Declaració responsable de reunir els requisits assenyalats en el moment de la concessió de l’autorització.

  • Fotografies recents del titular i personal autoritzat.

  • Cartó/autorització de l’exercici 2019.

S’haurà de tindre en compte que només tindran autorització per a poder exercir la venda el dissabte dia 27 de juny aquelles sol·licituds presentades fins al dia 24 de juny. Les sol·licituds presentades amb posterioritat a aqueixa data i fins al dia 30 de juny (que finalitza el termini) tindran autorització a partir del dissabte dia 4 de juliol.

S’informa que totes les parades que formen el mercat de la platja tindran unes dimensions de 6 metres lineals.

S’adjunta la declaració responsable per a emplenar:

Declaració responsable noves adjudicacions mercat platja 2020