Es publica l’anunci del llistat de sol·licituds d’ajudes a la natalitat per a l’exercici 2018 que han estat aprovades provisionalment.

Anunci llista provisional