Es publica l’anunci de l’acta definitiva de la baremació dels candidats inclosos en l’oferta presentada davant del Servef, Pla d’Ocupació de la Diputació de Castelló, per a la contractació de persones desocupades per a l’execució d’obra o serveis d’interés general o social següent, sotmeses a les condicions establides en les bases publicades en el BOP de la província de Castelló número 32, de 14 de març de 2020:

– Brigada ecològica platges, manteniment de dutxes i passarel·les d’accés a platges.

– Manteniment i neteja Belcaire Nord i mobiliari públic urbà.

– Manteniment i neteja de camins rurals en les immediacions del nucli urbà:

  • Camí Cabres
  • Sector C
  • Belcaire Nord
  • Platja i poble Moncofa