Es publica l’acta de baremació complementària del Pla d’Ocupació de la Diputació de Castelló.

Anunci acta baremació provisional complementària 2020