Ajudes per a facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer a aquelles persones que més ho necessiten. Se subvenciona fins a un 40 % del lloguer i fins a un 50 % si tots els membres de la unitat familiar tenen més de 65 anys en el moment de presentar la sol·licitud.