Es financen les distintes modalitats d’estades de caràcter temporal o no permanent en residències de tercera edat, quan per necessitats que afecten les persones majors o els cuidadors familiars, les persones majors necessiten l’atenció en un centre especialitzat que substituïsca les cures que, de forma habitual, es presten i/o es reben en l’àmbit familiar.

Més informació en el següent document:

Bo respir