Es publica l’acta provisional de baremació atur agrícola 2018.

 

Acta provisional baremació.