L’Ajuntament de Moncofa ha aconseguit un taller d’ocupació destinat a menors de 30 anys. Les persones interessades han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació en el SERVEF i en el Sistema de Garantia Juvenil.

Si estàs interessat, inscriu-te al més prompte possible en el Sistema de Garantia Juvenil a les oficines del SEVEF o de forma electrònica:

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darseAlta.html