Seu electrònica

QUÈ ÉS LA SEU ELECTRÒNICA?

La seu electrònica és la direcció electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de la qual, gestió i administració correspon a l’Ajuntament de xxxx en l’exercici de les seues competències. (http://moncofa.sedelectronica.es). A través d’este mitjà qualsevol persona pot exercir de forma segura i eficaç el dret d’accés a la informació, als serveis i als tràmits de la corporació sense haver d’assistir presencialment a les oficines municipals.

icono_acceso Accedir a la seu electrònica

Documents annexos

icono_pdf ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ÚS DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

icono_pdf AUTORITZACIÓ D’ÚS DEL SEGELL D’ÒRGAN MUNICIPAL

icono_pdf Tríptic informatiu