El pròxim curs 2017/2018, el Centre d’Iniciació Tècnic Esportiva Diputació Penyeta Roja convoca 50 beques per al nivell de 5é de primària i un nombre indeterminat, depenent de les vacants, en els diferents nivells educatius (6é de primària, 1r, 2n, 3r i 4t de l’ESO).

Podrà optar tot alumne/a que al moment de formalitzar la matrícula haja superat el curs amb una qualificació positiva en totes les matèries.

Les proves per a la selecció es realitzaran els dies 3 i 4 de maig en el col·legi de Penyeta Roja.

Més informació en el document següent

Proves d’accés Penyeta