Política de privacitat

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, MONCOFA.COM, a partir d’ara MONCOFA, l’informa sobre el tractament de les dades de caràcter personal recaptats amb el fi que puga exercir els legítims drets que li corresponen.

L’usuari respondrà de la veracitat de les dades utilitzades i MONCOFA es reservarà el dret d’excloure dels serveis registrats a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjuí de les altres accions que procedisquen en dret.

Les dades comercials facilitades per l’usuari, que dóna l’expressa conformitat per a això, podran ser objecte de tractament i incorporats als corresponents fitxers automatitzats dels quals MONCOFA serà titular i responsable; tot això amb l’exclusiva finalitat d’aconseguir una millor gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis que MONCOFA ofereix a les empreses, així com l’adequació de les accions comercials a les demandes de les empreses, el disseny de qualsevol nou element que configure l’aplicació i l’enviament d’actualitzacions dels serveis. Per a efectuar tractaments de les dades comercials facilitades pels usuaris, amb finalitats distintes a les anteriorment mencionades, MONCOFA haurà d’obtindre el consentiment previ i inequívoc dels usuaris.

Així mateix, l’usuari dóna expressament el consentiment per a que les dades comercials que figuren en esta sol·licitud puguen ser cedits a aquelles entitats que es dediquen a la mateixa activitat que MONCOFA, o a alguna altra que resulte complementària o relacionada, amb les quals haja subscrit convenis de col·laboració per a un millor compliment de les finalitats indicades en el punt anterior.

L’usuari concedeix l’autorització expressa a MONCOFA per a l’enviament de comunicacions comercials, sobre modificacions i/o actualitzacions dels serveis, ofertes i promocions, així com publicitat de nous productes o serveis.

L’usuari de MONCOFA pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si cal, revocació del consentiment per a la cessió de les dades, dirigint-se per escrit a Ajuntament de Moncofa, Pl. Constitució, 1, baix, 12593 Moncofa o mitjançant l’enviament d’un e-mail a l’adreça: info@moncofa.com