Perfil de Contractant

Informació general

En el perfil de contractant “Licitacions” es difon la informació relativa a les licitacions obertes o en curs, l’adjudicació dels contractes, els procediments anul·lats i qualsevol altra informació útil de caràcter general, així com accedir als plecs i la resta de documentació complementària dels expedients de contractació.

Nota d’avís

“NOTA D’AVÍS:EXPEDIENT 2017.01.08: Concessió administrativa per a la utilització privativa de les parades de Mercat Interior de Moncofa.
Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2017.07.06 a les 14.00 hores.

Visita a les instal·lacions: 2017.06.06 a les 12.00 hores en el Departament d’urbanisme. ”

“NOTA d’AVÍS:EXPEDIENT 2017.02.12: Concessió administrativa per a la utilització privativa i explotació de quiosc amb ocupació de taules i cadires a la pèrgola existent a la Zona Verda ZV-18 a l’Av. Mare Nostrum de Moncofa.

Termini de presentació d’ofertes: Fins al 2017.06.27 a les 14.00 hores. ”