Perfil de Contractant

Informació general

En el perfil de contractant “Licitacions” es difon la informació relativa a les licitacions obertes o en curs, l’adjudicació dels contractes, els procediments anul·lats i qualsevol altra informació útil de caràcter general, així com accedir als plecs i la resta de documentació complementària dels expedients de contractació.

Nota d’avís

“NOTA D’AVÍS:EXPEDIENT: 82/59/2016 LICITACIÓ del subministrament, instal·lació, retirada i manteniment de les cabines sanitàries portàtils per a ús públic a les platges de Moncofa.”.Enllaç

“NOTA D’AVÍS:EXPEDIENT: EXPEDIENT: 2017.01.01 LICITACIÓ Serveis de Platja 2017.”.Enllaç

“NOTA D’AVÍS:EXPEDIENT: 44/02/2016 LICITACIÓ de la concessió de l’ús privatiu d’una porció de la via pública mitjançant la instal·lació de QUIOSCS desmuntables.”.Enllaç