Es publica la llista de repartiment d’aliments de Creu Roja per a hui 29 d’octubre de 2018 a partir de les 16.00 h.

Llista repartiment aliments 29 d’octubre