Es publica la llista de repartiment del banc d’aliments de Creu Roja que tindrà lloc el dia 12 de novembre de 16.00 a 18.00 hores.

Llista banc aliments dia 12 de novembre