Llista provisional d’admesos i exclosos en el procés selectiu per a la contractació de personal laboral encarregat de la dinamització de la Unitat de Respir.

Termini d’esmena 2 dies.

Decret 2017-0519 resolució llista provisional unitat de respir