Es publica la llista d’admesos i exclosos i el nomenament del tribunal de selecció per a la borsa d’animador esportiu. Es fixa el pròxim dijous 9 de març de 2017, a les 9.30 hores a la Casa de la Cultura per a la realització del primer exercici.

Resolució llista DEFINITIVA I NOMENAMENT TRIBUNAL animador esportiu