Documentació d’acompanyament i traçabilitat agrària

És el Document d’Acompanyament i Traçabilitat Agrícola, document en format oficial que acompanya l’expedició de productes agraris des de l’origen de l’explotació agrària fins a la primera destinació, amb el qual s’acredita la traçabilitat d’estos productes en la primera comercialització.

Segons el Decret 75/2012, de 18 de maig, del Consell, els agricultors i les empreses agrícoles facilitaran el DATA als tercers que traslladen els seus productes.

Quan el producte haja arribat a la primera destinació, el DATA serà entregat al responsable de l’empresa alimentària o de l’empresa no agrícola de pinsos a l’efecte del compliment dels registres corresponents.

Quan el trasllat des de l’origen a la destinació siga realitzat amb els mitjans propis de l’agricultor o de l’empresa agrícola no serà necessari el DATA. En este cas, hi haurà prou amb la identificació de l’agricultor o de l’empresa agrícola i amb donar la informació oportuna en destinació per a emplenar els registres.

Són productes d’autoconsum els destinats a safisfer les necessitats pròpies dels titulars de les parcel·les o d’aquelles persones autoritzades pels titulars. A partir de 20 quilos ja no es considerarà autoconsum.

 Model de sol·licitud