Esports

Informació general

Ha començat una nova etapa per a l’esport a Moncofa, ja que des de l’Ajuntament es treballa per a garantir una àmplia varietat d’esports i amb això, impulsar noves activitats i nous projectes per als veïns del nostre poble.

L’esport és un dels principals pilars per al desenvolupament humà i per això és un dels nostres objectius.

S’ha de propiciar la participació ciutadana com a funció clau per a l’augment d’un benestar social en què tots tinguen cabuda i volem amb això promoure noves associacions esportives, noves infraestructures i sobretot l’habilitació i manteniment de les actuals infraestructures.

També cal destacar la crida a tots els usuaris i veïns perquè respecten les àrees i les infraestructures esportives, ja que ajudarà que disposem de millors recursos destinats a la pràctica de l’esport i l’oci saludable.
Una salutació.

Ajuntament de Moncofa
Tel. fix: 964580421 Ext. 228
www.moncofa.com

Segueix-nos a facebook: http://www.facebook.com/moncofaesports

ACTIVITATS ESPORTIVES 2022 PDF