S’han publicat en el BOP núm. 148 de data 8 de desembre de 2016, les bases per a la borsa de treball temporal del Pla d’Acció del Consorci del Pacte Territorial d’Ocupació de la Plana Baixa, del qual forma part Moncofa, dins del programa d’actuació per al període 2016/17, de les següents places:

  • Tècnic/a especialista.
  • Auxiliar administratiu.
  • Tècnic/coordinador/gerent.

Les sol·licituds es presentaran en el registre d’entrada de l’Ajuntament fins el 15 de desembre de 2016.

Adjuntem tota la informació referent a les mateixes per a la consulta.