S’han publicat en el BOP de hui (núm. 25, de 28 de febrer) les bases i la convocatòria de les proves selectives per a la constitució d’una borsa de treball de peó de serveis múltiples d’aquest Ajuntament, per el sistema de concurs oposició. Termini de presentació d’instàncies fins al 14 de març.

Bases PEÓ SERVEIS MÚLTIPLES i convocatòria

Instància borsa peó 2017