Es publica l’anunci de revisió d’examen i la formació de la borsa per a la contractació laboral de personal encarregat de la dinamització de la Unitat de Respir.

Anunci REVISIÓ D’EXAMEN I FORMACIÓ BORSA